Icoon DiDi Dobbelsteen DiDi Dobbelsteen


Over deze werkvorm

Studenten oefenen op speelse wijze hun begrippenkennis met de DiDi Dobbelsteen, ter voorbereiding op een toets. Moeten ze de begrippen tekenen, omschrijven, uitbeelden, afbeelden of bevragen? De DiDi Dobbelsteen bepaalt!

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

Tot 15 minuten, 15-30 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Hulpmiddelen

De DiDi Dobbelsteen! Je kon de bouwplaat op de Zadkine en Ik dag 2023 bemachtigen. Je kunt 'm ook hier downloaden (klik). Voor optimale stevigheid print je de DiDi Dobbelsteen uit op dun karton. Je heb evenveel dobbelstenen nodig als het aantal groepjes waarin je de klas wilt opdelen bij het uitvoeren van de werkvorm.

Er is ook een digitale DiDi Dobbelsteen, deze is hier (klik) te vinden. Met de knop 'Roll Preview' kan deze dobbelsteen geworpen worden.

Daarnaast heb je voor elk groepje tekenpapier nodig en iets om mee te tekenen (pen/stift/potlood).

Aan de slag

Bedenk voor welke leerstof je deze werkvorm wilt inzetten en stel een begrippenlijst samen aan de hand van de gekozen leerstof. Deel deze begrippenlijst voorafgaand aan de les met de studenten zodat zij deze alvast kunnen leren.

Bepaal de kaders van de werkvorm: hoe groot maak je de groepjes en hoe lang duurt de werkvorm?

Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Deel de studenten in in groepjes en voorzie elk groepje van een DiDi Dobbelsteen.
Stap 2 - Leg de werkvorm aan de studenten uit:

 • De eerste student kiest een willekeurig begrip van de begrippenlijst en rolt vervolgens de DiDi Dobbelsteen. De DiDi Dobbelsteen bepaalt wat ze met dit begrip moeten doen.
 • De overige studenten in het groepje moeten raden welk begrip de eerste student gekozen heeft en wie dat als eerste goed raadt, krijgt een punt.
 • Dit proces herhaalt zich, met steeds een andere student die een begrip kiest en de dobbelsteen rolt, totdat de tijd voorbij is.
 • In elk groepje is de student met de meeste punten de winnaar van dat groepje.

Stap 3 - Laat de studenten de werkvorm uitvoeren. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes.
Stap 4 - Bespreek na afloop de werkvorm inclusief (leer)opbrengst klassikaal na.

Net even anders

 • Je kunt ervoor kiezen om het puntensysteem achterwege te laten als je merkt dat dit mogelijk afleidt van de inhoud.
 • Je kunt zelf natuurlijk een andere betekenis geven aan een of meer kanten van de dobbelsteen als dat beter bij jouw leerstof past.
 • Laat de studenten zelf een begrippenlijst opstellen waarmee ze deze werkvorm uitvoeren.

Tips van DiDi

 • Je kunt er voor kiezen om op deze lijst zowel begrip als uitleg/definitie/betekenis te plaatsen, of enkel de begrippen, als de uitleg/definitie/betekenis voor de studenten vindbaar is in bijvoorbeeld een theorieboek of een online lesmethode.
 • Het kan wenselijk zijn om de groepjes vooraf alvast in te delen, bijvoorbeeld rekening houdend met het niveau van individuele studenten of juist willekeurig om te zorgen dat studenten met verschillende klasgenoten leren samenwerken. Willekeurige groepjes maken doe je eenvoudig met behulp van deze groepjesmaker.
 • Denk, ter voorbereiding op stap 4, vooraf goed na over wat je wilt halen uit de nabespreking.
 • Probeer bij de nabespreking in ieder geval te achterhalen welke begrippen studenten nog lastig vinden en besteed op een later moment nog een keer aandacht aan deze begrippen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

De digitale DiDi Dobbelsteen! Deze is hier (klik) te vinden. Met de knop 'Roll Preview' kan deze dobbelsteen geworpen worden.

Daarnaast heeft elke student tekenpapier nodig en iets om mee te tekenen (pen/stift/potlood).

Aan de slag

Bedenk voor welke leerstof je deze werkvorm wilt inzetten en stel een begrippenlijst samen aan de hand van de gekozen leerstof. Deel deze begrippenlijst voorafgaand aan de les met de studenten zodat zij deze alvast kunnen leren.

Bepaal de kaders van de werkvorm: hoe groot maak je de groepjes en hoe lang duurt de werkvorm?

Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Deel de studenten in in groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar. Voorzie elk groepje van de link naar de digitale DiDi Dobbelsteen.
Stap 2 - Leg de werkvorm aan de studenten uit:

 • De eerste student kiest een willekeurig begrip van de begrippenlijst en rolt vervolgens de DiDi Dobbelsteen. De DiDi Dobbelsteen bepaalt wat ze met dit begrip moeten doen.
 • De overige studenten in het groepje moeten raden welk begrip de eerste student gekozen heeft en wie dat als eerste goed raadt, krijgt een punt.
 • Dit proces herhaalt zich, met steeds een andere student die een begrip kiest en de dobbelsteen rolt, totdat de tijd voorbij is.
 • In elk groepje is de student met de meeste punten de winnaar van dat groepje.

Stap 3 - Laat de studenten de werkvorm uitvoeren in de breakout rooms. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de breakout rooms.
Stap 4 - Bespreek na afloop de werkvorm inclusief (leer)opbrengst klassikaal na.

Net even anders

 • Je kunt ervoor kiezen om het puntensysteem achterwege te laten als je merkt dat dit mogelijk afleidt van de inhoud.
 • Je kunt zelf natuurlijk een andere betekenis geven aan een of meer kanten van de dobbelsteen als dat beter bij jouw leerstof past.
 • Laat de studenten zelf een begrippenlijst opstellen waarmee ze deze werkvorm uitvoeren.

Tips van DiDi

 • Je kunt er voor kiezen om op deze lijst zowel begrip als uitleg/definitie/betekenis te plaatsen, of enkel de begrippen, als de uitleg/definitie/betekenis voor de studenten vindbaar is in bijvoorbeeld een theorieboek of een online lesmethode.
 • Het kan wenselijk zijn om de groepjes vooraf alvast in te delen, bijvoorbeeld rekening houdend met het niveau van individuele studenten of juist willekeurig om te zorgen dat studenten met verschillende klasgenoten leren samenwerken. In dat geval kun je, om tijd te besparen, ook al meteen de breakout rooms aanmaken in Microsoft Teams. Willekeurige groepjes maken doe je eenvoudig met behulp van deze groepjesmaker
 • Denk, ter voorbereiding op stap 4, vooraf goed na over wat je wilt halen uit de nabespreking.
 • Probeer bij de nabespreking in ieder geval te achterhalen welke begrippen studenten nog lastig vinden en besteed op een later moment nog een keer aandacht aan deze begrippen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

De digitale DiDi Dobbelsteen! Deze is hier (klik) te vinden. Met de knop 'Roll Preview' kan deze dobbelsteen geworpen worden.

Daarnaast heeft elke student tekenpapier nodig en iets om mee te tekenen (pen/stift/potlood).

Aan de slag

Bedenk voor welke leerstof je deze werkvorm wilt inzetten en stel een begrippenlijst samen aan de hand van de gekozen leerstof. Deel deze begrippenlijst voorafgaand aan de les met de studenten zodat zij deze alvast kunnen leren.

Bepaal de kaders van de werkvorm: hoe groot maak je de groepjes en hoe lang duurt de werkvorm?

Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Deel de studenten in in groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams. Voorzie elk groepje van de link naar de digitale DiDi Dobbelsteen.
Stap 2 - Leg de werkvorm aan de studenten uit:

 • De eerste student kiest een willekeurig begrip van de begrippenlijst en rolt vervolgens de DiDi Dobbelsteen. De DiDi Dobbelsteen bepaalt wat ze met dit begrip moeten doen.
 • De overige studenten in het groepje moeten raden welk begrip de eerste student gekozen heeft en wie dat als eerste goed raadt, krijgt een punt.
 • Dit proces herhaalt zich, met steeds een andere student die een begrip kiest en de dobbelsteen rolt, totdat de tijd voorbij is.
 • In elk groepje is de student met de meeste punten de winnaar van dat groepje.

Stap 3 - Laat de studenten de werkvorm uitvoeren in de breakout rooms. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de breakout rooms.
Stap 4 - Bespreek na afloop de werkvorm inclusief (leer)opbrengst klassikaal na.

Net even anders

 • Je kunt ervoor kiezen om het puntensysteem achterwege te laten als je merkt dat dit mogelijk afleidt van de inhoud.
 • Je kunt zelf natuurlijk een andere betekenis geven aan een of meer kanten van de dobbelsteen als dat beter bij jouw leerstof past.
 • Laat de studenten zelf een begrippenlijst opstellen waarmee ze deze werkvorm uitvoeren.

Tips van DiDi

 • Je kunt er voor kiezen om op deze lijst zowel begrip als uitleg/definitie/betekenis te plaatsen, of enkel de begrippen, als de uitleg/definitie/betekenis voor de studenten vindbaar is in bijvoorbeeld een theorieboek of een online lesmethode.
 • Het kan wenselijk zijn om de groepjes vooraf alvast in te delen, bijvoorbeeld rekening houdend met het niveau van individuele studenten of juist willekeurig om te zorgen dat studenten met verschillende klasgenoten leren samenwerken. In dat geval kun je, om tijd te besparen, ook al meteen de breakout rooms aanmaken in Microsoft Teams. Willekeurige groepjes maken doe je eenvoudig met behulp van deze groepjesmaker.
 • Denk, ter voorbereiding op stap 4, vooraf goed na over wat je wilt halen uit de nabespreking.
 • Probeer bij de nabespreking in ieder geval te achterhalen welke begrippen studenten nog lastig vinden en besteed op een later moment nog een keer aandacht aan deze begrippen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Voor de werkvorm DiDi Dobbelsteen zijn er geen (specifieke) aanbevolen applicaties.