Icoon Peer Instruction Peer Instruction


Over deze werkvorm

Bij deze werkvorm beredeneren studenten hun antwoorden, delen ze deze redenaties uit en reflecteren ze vervolgens op hun eigen antwoorden cq. redenaties.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

15-30 minuten, 30-60 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Begrijpen

Toepassen

Hulpmiddelen

LessonUp voor het delen van de vragen en het ophalen van de antwoorden.

Aan de slag

Bedenk een aantal situaties met bijbehorende meerkeuzevraag die je met deze werkvorm wil behandelen. Plaats deze in een LessonUp, gebruik makend van het lesonderdeel 'Open Vraag'. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:



Stap 1 -
Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Presenteer je LessonUp: de student krijgt nu een situatie beschreven met daarbij een meerkeuzevraag.
Stap 3 - De student krijgt één minuut om na te denken over het antwoord en schrijft vervolgens zijn keuze voor zichzelf op. Daarnaast geeft de student aan hoe zeker hij/zij is over het gegeven antwoord: zeker, onzeker of gegokt.
Stap 4 - In twee- of drietallen bespreken de studenten vervolgens kort hun antwoorden en hun zekerheidsgraad
Stap 5 - Na deze uitwisselronde krijgt de student twee minuten om in LessonUp zijn (nieuwe) antwoord in te sturen, dit keer inclusief korte motivatie en met wederom een zekerheidsgraad (zeker/onzeker/gegokt).
Stap 6 - Bespreek vervolgens de antwoorden en redeneringen klassikaal. Eventuele misverstanden neem je daarbij weg met relevante uitleg.
Stap 7 - Herhaal stap 2 t/m 6 voor elke voorbereide situatie + meerkeuzevraag.
Stap 8 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Kies bij stap 4 voor iets grotere groepjes voor een andere groepsdynamiek.

Tips van DiDi

  • Bestudeer deze werkvorm en de voorbeeldvraag hieronder goed zodat je weet welk type vragen zich het beste voor deze werkvorm leent.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms, LessonUp voor het delen van de vragen en het ophalen van de antwoorden.

Aan de slag

Bedenk een aantal situaties met bijbehorende meerkeuzevraag die je met deze werkvorm wil behandelen. Plaats deze in een LessonUp, gebruik makend van het lesonderdeel 'Open Vraag'. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:



Stap 1 -
Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Presenteer je LessonUp: de student krijgt nu een situatie beschreven met daarbij een meerkeuzevraag.
Stap 3 - De student krijgt één minuut om na te denken over het antwoord en schrijft vervolgens zijn keuze voor zichzelf op. Daarnaast geeft de student aan hoe zeker hij/zij is over het gegeven antwoord: zeker, onzeker of gegokt.
Stap 4 - In twee- of drietallen bespreken de studenten vervolgens kort hun antwoorden en hun zekerheidsgraad. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 5 - Na deze uitwisselronde krijgt de student twee minuten om in LessonUp zijn (nieuwe) antwoord in te sturen, dit keer inclusief korte motivatie en met wederom een zekerheidsgraad (zeker/onzeker/gegokt).
Stap 6 - Bespreek vervolgens de antwoorden en motivaties klassikaal. Eventuele misverstanden neem je daarbij weg met relevante uitleg.
Stap 7 - Herhaal stap 2 t/m 6 voor elke voorbereide situatie + meerkeuzevraag.
Stap 8 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Kies bij stap 4 voor iets grotere groepjes voor een andere groepsdynamiek.

Tips van DiDi

  • Bestudeer deze werkvorm en de voorbeeldvraag hieronder goed zodat je weet welk type vragen zich het beste voor deze werkvorm leent.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms, LessonUp voor het delen van de vragen en het ophalen van de antwoorden.

Aan de slag

Bedenk een aantal situaties met bijbehorende meerkeuzevraag die je met deze werkvorm wil behandelen. Plaats deze in een LessonUp, gebruik makend van het lesonderdeel 'Open Vraag'. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:



Stap 1 -
Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Presenteer je LessonUp: de student krijgt nu een situatie beschreven met daarbij een meerkeuzevraag.
Stap 3 - De student krijgt één minuut om na te denken over het antwoord en schrijft vervolgens zijn keuze voor zichzelf op. Daarnaast geeft de student aan hoe zeker hij/zij is over het gegeven antwoord: zeker, onzeker of gegokt.
Stap 4 - In twee- of drietallen bespreken de studenten vervolgens kort hun antwoorden en hun zekerheidsgraad. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 5 - Na deze uitwisselronde krijgt de student twee minuten om in LessonUp zijn (nieuwe) antwoord in te sturen, dit keer inclusief korte motivatie en met wederom een zekerheidsgraad (zeker/onzeker/gegokt).
Stap 6 - Bespreek vervolgens de antwoorden en motivaties klassikaal. Eventuele misverstanden neem je daarbij weg met relevante uitleg.
Stap 7 - Herhaal stap 2 t/m 6 voor elke voorbereide situatie + meerkeuzevraag.
Stap 8 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Kies bij stap 4 voor iets grotere groepjes voor een andere groepsdynamiek.

Tips van DiDi

  • Bestudeer deze werkvorm en de voorbeeldvraag hieronder goed zodat je weet welk type vragen zich het beste voor deze werkvorm leent.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
LessonUp

LessonUp

Met LessonUp maak je digitale en vooral interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Betrek je studenten!