Icoon Poster Poster


Over deze werkvorm

In deze werkvorm verwerken de studenten de lesstof door er een informatieve poster van te maken.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

Individueel

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten, Meerdere lessen watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Hulpmiddelen

De applicatie Canva om de poster te ontwerpen, al kun je de studenten natuurlijk ook een mooie papieren poster laten maken. In dat geval knutselmateriaal en bijv. tijdschriften.

Aan de slag

Bedenk over welke lesstof of theorie je wilt dat de studenten een poster maken. Bepaal de kaders: Individueel of samenwerken? Wanneer af? Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Neem de werkvorm met de studenten door.
Stap 3 - Laat de studenten de desbetreffende theorie bestuderen en hiervan een samenvatting maken.
Stap 4 - Laat de studenten deze samenvatting vertalen naar een visuele poster.
Stap 5 - Hang de posters op in het lokaal en organiseer een rondleiding langs de verschillende posters waarbij de maker(s) de poster presenteert/presenteren.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Verdeel de theorie onder de (groepjes) studenten, voor elk stukje theorie een poster.
 • Laat de (groepjes) studenten de posters eerst aan elkaar presenteren en peer-feedback geven/ontvangen waarna de posters nog kunnen/moeten worden verbeterd.
 • Flip the Classroom: geef stap 3 als huiswerk op.

Tips van DiDi

 • Maak alle posters na afloop van de werkvorm beschikbaar voor alle studenten.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms, de applicatie Canva om de poster te ontwerpen en Mural om de posters in te verzamelen cq. tentoon te stellen.

Aan de slag

Bedenk over welke lesstof of theorie je wilt dat de studenten een poster maken. Bepaal de kaders: Individueel of samenwerken? Wanneer af? Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Neem de werkvorm met de studenten door.
Stap 3 - Laat de studenten de desbetreffende theorie bestuderen en hiervan een samenvatting maken.
Stap 4 - Laat de studenten deze samenvatting vertalen naar een visuele poster. Indien je de studenten in groepjes laat werken, gebruik daarvoor dan de breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 5 - Laat de studenten de posters delen/plaatsen op een centrale plek, bijvoorbeeld in een klassenteam in Microsoft Teams of in Mural.
Stap 6 - Organiseer een virtuele 'rondleiding' langs de verschillende posters waarbij de maker(s) de poster presenteert/presenteren.
Stap 7 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Verdeel de theorie onder de (groepjes) studenten, voor elk stukje theorie een poster.
 • Laat de (groepjes) studenten de posters eerst aan elkaar presenteren en peer-feedback geven/ontvangen waarna de posters nog kunnen/moeten worden verbeterd.
 • Flip the Classroom: geef stap 3 als huiswerk op.

Tips van DiDi

 • Maak alle posters na afloop van de werkvorm beschikbaar voor alle studenten.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms, de applicatie Canva om de poster te ontwerpen en Mural om de posters in te verzamelen cq. tentoon te stellen.

Aan de slag

Bedenk over welke lesstof of theorie je wilt dat de studenten een poster maken. Bepaal de kaders: Individueel of samenwerken? Wanneer af? Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Neem de werkvorm met de studenten door.
Stap 3 - Laat de studenten de desbetreffende theorie bestuderen en hiervan een samenvatting maken.
Stap 4 - Laat de studenten deze samenvatting vertalen naar een visuele poster. Indien je de studenten in groepjes laat werken, gebruik daarvoor dan de breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 5 - Laat de studenten de posters delen/plaatsen op een centrale plek, bijvoorbeeld in een klassenteam in Microsoft Teams of in Mural.
Stap 6 - Organiseer een virtuele 'rondleiding' langs de verschillende posters waarbij de maker(s) de poster presenteert/presenteren.
Stap 7 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Verdeel de theorie onder de (groepjes) studenten, voor elk stukje theorie een poster.
 • Laat de (groepjes) studenten de posters eerst aan elkaar presenteren en peer-feedback geven/ontvangen waarna de posters nog kunnen/moeten worden verbeterd.
 • Flip the Classroom: geef stap 3 als huiswerk op.

Tips van DiDi

 • Maak alle posters na afloop van de werkvorm beschikbaar voor alle studenten.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Canva

Canva

Canva is een grafische tool waarmee infographics, presentaties en posters gemaakt kunnen worden. Maak je lesstof aantrekkelijker voor de studenten!
Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.