Icoon Samen nakijken Samen nakijken


Over deze werkvorm

Na het afnemen van een oefentoets begeleid je de studenten bij het nakijken van elkaars gemaakte werk.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

Individueel

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten, Meerdere lessen watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Gevorderd

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Creëren

Hulpmiddelen

Classkick om de toets af te nemen en vervolgens medestudenten peer-feedback te laten geven. De toets afnemen kan natuurlijk ook in Canvas of gewoon op papier.

Aan de slag

Bepaal eerst de volgende kaders:

 • Werkvorm in één les uitvoeren (toets + samen nakijken) of in twee (toets in les 1, samen nakijken de les erna)?
 • Wil je het samen nakijken klassikaal begeleiden (terwijl jij de antwoorden geeft kijkt student X de toets van student Y na en andersom) of in groepjes laten doen (groepjes van 3 à 4 studenten kijken samen hun gemaakte werk na aan de hand van een antwoordmodel)?

Bedenk welke leerdoelen je met deze werkvorm wilt behalen en bepaal welke lesstof daarbij hoort. Maak vervolgens een toets met bijbehorend antwoordmodel voor deze lesstof/leerdoelen. Voer de werkvorm als volgt uit:


Stap 1 - Deel de leerdoelen met de studenten en behandel de bijbehorende lesstof.
Stap 2 - Neem de oefentoets af.
Stap 3 - Begeleid, aan de hand van de in de voorbereiding gestelde kaders, het samen nakijken van de toets, kies daarbij voor een van de twee onderstaande stappen:
Stap 3a - Individueel - Deel het gemaakte werk met de klas zodat iedereen een gemaakte toets van een klasgenoot voor zich heeft. Deel vervolgens een voor een de antwoorden op de toetsvragen met de klas. Leg per antwoord uit waar het antwoord aan moet voldoen voor punten. Vraag studenten om aan de bel te trekken als de toets die zij nakijken een onduidelijk/onvolledig antwoord bevat zodat je hier meteen een oordeel over kunt vellen cq. feedback op kunt geven.
Stap 3b - In groepjes - Deel de klas in groepjes in en deel het gemaakte werk met de groepjes, waarbij je er voor kunt kiezen of je de groepjes wel of niet hun eigen gemaakte werk wilt laten nakijken. Deel tevens het antwoordmodel met de groepjes en begeleid vervolgens vanuit een coachende rol het nakijkproces.
Stap 4 - Deel vervolgens de cesuur met de klas en vraag elke student om het behaalde aantal punten om te zetten in een toetscijfer.
Stap 5 - Tenslotte zorg je dat iedere student zijn/haar eigen gemaakte werk in handen krijgt en de mogelijkheid heeft om te reageren op de beoordeling van de klasgenoot.
Stap 6 - Bespreek de werkvorm klassikaal na en controleer daarbij ook of de leerdoelen behaald zijn.

Net even anders

 • Afhankelijk van de toets en de studenten kun je deze werkvorm ook inzetten voor het nakijken van een 'echte' toets: studenten hebben meteen feedback op hun gemaakte werk en jij hoeft de toets niet meer na te kijken. Zorg wel dat studenten in zo'n geval te allen tijde nog bij jou terecht kunnen met vragen/opmerkingen over hun eigen gemaakte werk en over de wijze van nakijken door de medestudent.
 • Deze werkvorm kun je natuurlijk ook inzetten voor andere manieren van formatieve beoordeling, bijv. het nakijken van een verslag.

Tips van DiDi

 • Zorg er bij beoordeling in groepjes (stap 3b) voor dat het antwoordmodel heel erg duidelijk is zodat studenten ermee uit de voeten kunnen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms en Classkick om de toets af te nemen en vervolgens medestudenten peer-feedback te laten geven. De toets afnemen kan natuurlijk ook in Canvas.

Aan de slag

Bepaal eerst de volgende kaders:

 • Werkvorm in één les uitvoeren (toets + samen nakijken) of in twee (toets in les 1, samen nakijken de les erna)?
 • Wil je het samen nakijken klassikaal begeleiden (terwijl jij de antwoorden geeft kijkt student X de toets van student Y na en andersom) of in groepjes laten doen (groepjes van 3 à 4 studenten kijken samen hun gemaakte werk na aan de hand van een antwoordmodel)?

Bedenk welke leerdoelen je met deze werkvorm wilt behalen en bepaal welke lesstof daarbij hoort. Maak vervolgens een toets met bijbehorend antwoordmodel voor deze lesstof/leerdoelen. Voer de werkvorm als volgt uit:


Stap 1 - Deel de leerdoelen met de studenten en behandel de bijbehorende lesstof.
Stap 2 - Neem de oefentoets af via Classkick.
Stap 3 - Begeleid, aan de hand van de in de voorbereiding gestelde kaders, het samen nakijken van de toets, kies daarbij voor een van de twee onderstaande stappen:
Stap 3a - Individueel - Gebruik Classkick om het gemaakte werk met de klas te delen zodat iedereen een gemaakte toets van een klasgenoot voor zich heeft. Deel vervolgens een voor een de antwoorden op de toetsvragen met de klas. Leg per antwoord uit waar het antwoord aan moet voldoen voor punten. Vraag studenten om aan de bel te trekken als de toets die zij nakijken een onduidelijk/onvolledig antwoord bevat zodat je hier meteen een oordeel over kunt vellen cq. feedback op kunt geven.
Stap 3b - In groepjes - Deel de klas in groepjes in, gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.  Gebruik vervolgens Classkick om het gemaakte werk met de groepjes te delen. Deel tevens het antwoordmodel met de groepjes en beweeg je vervolgens tussen de breakout rooms om het nakijkproces vanuit een coachende rol te begeleiden.
Stap 4 - Deel vervolgens de cesuur met de klas en vraag elke student om het behaalde aantal punten om te zetten in een toetscijfer.
Stap 5 - Tenslotte zorg je dat iedere student zijn/haar eigen gemaakte werk onder ogen krijgt en de mogelijkheid heeft om te reageren op de beoordeling van de klasgenoot.
Stap 6 - Bespreek de werkvorm klassikaal na en controleer daarbij ook of de leerdoelen behaald zijn.

Net even anders

 • Afhankelijk van de toets en de studenten kun je deze werkvorm ook inzetten voor het nakijken van een 'echte' toets: studenten hebben meteen feedback op hun gemaakte werk en jij hoeft de toets niet meer na te kijken. Zorg wel dat studenten in zo'n geval te allen tijde nog bij jou terecht kunnen met vragen/opmerkingen over hun eigen gemaakte werk en over de wijze van nakijken door de medestudent.
 • Deze werkvorm kun je natuurlijk ook inzetten voor andere manieren van formatieve beoordeling, bijv. het nakijken van een verslag.

Tips van DiDi

 • Zorg er bij beoordeling in groepjes (stap 3b) voor dat het antwoordmodel heel erg duidelijk is zodat studenten ermee uit de voeten kunnen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms en Classkick om de toets af te nemen en vervolgens medestudenten peer-feedback te laten geven. De toets afnemen kan natuurlijk ook in Canvas.

Aan de slag

Bepaal eerst de volgende kaders:

 • Werkvorm in één les uitvoeren (toets + samen nakijken) of in twee (toets in les 1, samen nakijken de les erna)?
 • Wil je het samen nakijken klassikaal begeleiden (terwijl jij de antwoorden geeft kijkt student X de toets van student Y na en andersom) of in groepjes laten doen (groepjes van 3 à 4 studenten kijken samen hun gemaakte werk na aan de hand van een antwoordmodel)?

Bedenk welke leerdoelen je met deze werkvorm wilt behalen en bepaal welke lesstof daarbij hoort. Maak vervolgens een toets met bijbehorend antwoordmodel voor deze lesstof/leerdoelen. Voer de werkvorm als volgt uit:


Stap 1 - Deel de leerdoelen met de studenten en behandel de bijbehorende lesstof.
Stap 2 - Neem de oefentoets af via Classkick.
Stap 3 - Begeleid, aan de hand van de in de voorbereiding gestelde kaders, het samen nakijken van de toets, kies daarbij voor een van de twee onderstaande stappen:
Stap 3a - Individueel - Gebruik Classkick om het gemaakte werk met de klas te delen zodat iedereen een gemaakte toets van een klasgenoot voor zich heeft. Deel vervolgens een voor een de antwoorden op de toetsvragen met de klas. Leg per antwoord uit waar het antwoord aan moet voldoen voor punten. Vraag studenten om aan de bel te trekken als de toets die zij nakijken een onduidelijk/onvolledig antwoord bevat zodat je hier meteen een oordeel over kunt vellen cq. feedback op kunt geven.
Stap 3b - In groepjes - Deel de klas in groepjes in, gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams. Gebruik vervolgens Classkick om het gemaakte werk met de groepjes te delen. Deel tevens het antwoordmodel met de groepjes en beweeg je vervolgens tussen de breakout rooms om het nakijkproces vanuit een coachende rol te begeleiden.
Stap 4 - Deel vervolgens de cesuur met de klas en vraag elke student om het behaalde aantal punten om te zetten in een toetscijfer.
Stap 5 - Tenslotte zorg je dat iedere student zijn/haar eigen gemaakte werk onder ogen krijgt en de mogelijkheid heeft om te reageren op de beoordeling van de klasgenoot.
Stap 6 - Bespreek de werkvorm klassikaal na en controleer daarbij ook of de leerdoelen behaald zijn.

Net even anders

 • Afhankelijk van de toets en de studenten kun je deze werkvorm ook inzetten voor het nakijken van een 'echte' toets: studenten hebben meteen feedback op hun gemaakte werk en jij hoeft de toets niet meer na te kijken. Zorg wel dat studenten in zo'n geval te allen tijde nog bij jou terecht kunnen met vragen/opmerkingen over hun eigen gemaakte werk en over de wijze van nakijken door de medestudent.
 • Deze werkvorm kun je natuurlijk ook inzetten voor andere manieren van formatieve beoordeling, bijv. het nakijken van een verslag.

Tips van DiDi

 • Zorg er bij beoordeling in groepjes (stap 3b) voor dat het antwoordmodel heel erg duidelijk is zodat studenten ermee uit de voeten kunnen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Classkick

Classkick

In Classkick werken studenten aan opdrachten, waarbij jij én mede-studenten live kunnen meekijken en feedback kunnen geven.
Canvas

Canvas

Canvas is ons nieuwe LeerManagement Systeem (LMS). Gebruik verschillende didactische componenten om cursussen te bouwen en je onderwijs aan te bieden.