Icoon Toets met overleg Toets met overleg


Over deze werkvorm

Studenten bereiden zich met elkaar voor op een toets of examen en krijgen inzicht in het eigen leerproces ten aanzien van de leerdoelen van de module.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten, Meerdere lessen watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Toepassen

Hulpmiddelen

Voor het maken en afnemen van de toets kun je Canvas gebruiken. Stel de toets in dat geval zo in dat de studenten na afname hun antwoorden cq. uitwerkingen meteen terug kunnen zien.

Aan de slag

Bereid een toets incl. antwoordmodel voor die gaat over de leerdoelen. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Bespreek klassikaal de leerdoelen waar de toets over gaat.
Stap 2 - Deel de toets uit aan de studenten.
Stap 3 - Verdeel de studenten in groepjes. De studenten maken nu met hun groepje samen de toets. Hun uitwerking plaatsen ze in een gedeeld document, dat kan bijvoorbeeld een Word-document zijn waarin ze via OneDrive met elkaar samenwerken.
Stap 4 - Deel het antwoordmodel met de groepjes zodra ze klaar zijn met de toets. De studenten in een groepje kijken nu samen hun toets na, bespreken de antwoorden en verbeteren waar nodig hun uitwerking.
Stap 5 - Elk groepje levert nu de verbeterde uitwerking in bij de docent.
Stap 6 - Bespreek tenslotte klassikaal de toets waarbij je steeds de relatie legt met de leerdoelen.

Net even anders

 • Deze werkvorm hoeft zich niet te beperken tot 1 les. De stappen kunnen verspreid over diverse lessen plaatsvinden.
 • Laat de studenten individueel de toets maken, laat ze hun antwoorden vervolgens in kleine groepjes met elkaar vergelijken en laat ze tenslotte in dezelfde groepjes hun toetsen nakijken met behulp van het antwoordmodel.

Tips van DiDi

 • Gebruik een bestaande (oefen)toets om jezelf werk te besparen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms en voor het maken en afnemen van de toets kun je Canvas gebruiken. Stel de toets in dat geval zo in dat de studenten na afname hun antwoorden cq. uitwerkingen meteen terug kunnen zien.

Aan de slag

Bereid een toets incl. antwoordmodel voor die gaat over de leerdoelen. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Bespreek klassikaal de leerdoelen waar de toets over gaat.
Stap 2 - Deel de toets uit aan de studenten.
Stap 3 - Verdeel de studenten in groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 4 - De studenten maken nu met hun groepje samen de toets. Hun uitwerking plaatsen ze in een gedeeld document, dat kan bijvoorbeeld een Word-document zijn waarin ze via OneDrive met elkaar samenwerken.
Stap 5 - Deel het antwoordmodel met de groepjes zodra ze klaar zijn met de toets. De studenten in een groepje kijken nu samen hun toets na, bespreken de antwoorden en verbeteren waar nodig hun uitwerking.
Stap 6 - Elk groepje levert nu de verbeterde uitwerking in bij de docent.
Stap 7 - Bespreek tenslotte klassikaal de toets waarbij je steeds de relatie legt met de leerdoelen.

Net even anders

 • Deze werkvorm hoeft zich niet te beperken tot 1 les. De stappen kunnen verspreid over diverse lessen plaatsvinden.
 • Laat de studenten individueel de toets maken, laat ze hun antwoorden vervolgens in kleine groepjes met elkaar vergelijken en laat ze tenslotte in dezelfde groepjes hun toetsen nakijken met behulp van het antwoordmodel.

Tips van DiDi

 • Gebruik een bestaande (oefen)toets om jezelf werk te besparen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms en oor het maken en afnemen van de toets kun je Canvas gebruiken. Stel de toets in dat geval zo in dat de studenten na afname hun antwoorden cq. uitwerkingen meteen terug kunnen zien.

Aan de slag

Bereid een toets incl. antwoordmodel voor die gaat over de leerdoelen. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Bespreek klassikaal de leerdoelen waar de toets over gaat.
Stap 2 - Deel de toets uit aan de studenten.
Stap 3 - Verdeel de studenten in groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 4 - De studenten maken nu met hun groepje samen de toets. Hun uitwerking plaatsen ze in een gedeeld document, dat kan bijvoorbeeld een Word-document zijn waarin ze via OneDrive met elkaar samenwerken.
Stap 5 - Deel het antwoordmodel met de groepjes zodra ze klaar zijn met de toets. De studenten in een groepje kijken nu samen hun toets na, bespreken de antwoorden en verbeteren waar nodig hun uitwerking.
Stap 6 - Elk groepje levert nu de verbeterde uitwerking in bij de docent.
Stap 7 - Bespreek tenslotte klassikaal de toets waarbij je steeds de relatie legt met de leerdoelen.

Net even anders

 • Deze werkvorm hoeft zich niet te beperken tot 1 les. De stappen kunnen verspreid over diverse lessen plaatsvinden.
 • Laat de studenten individueel de toets maken, laat ze hun antwoorden vervolgens in kleine groepjes met elkaar vergelijken en laat ze tenslotte in dezelfde groepjes hun toetsen nakijken met behulp van het antwoordmodel.

Tips van DiDi

 • Gebruik een bestaande (oefen)toets om jezelf werk te besparen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Microsoft Forms

Microsoft Forms

Met Microsoft Forms maak je eenvoudig enquêtes en toetsen. Maak formulieren om feedback te verzamelen of om kennis te toetsen bij studenten.
Canvas

Canvas

Canvas is ons nieuwe LeerManagement Systeem (LMS). Gebruik verschillende didactische componenten om cursussen te bouwen en je onderwijs aan te bieden.